Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Ситуація на ринку праці Малинщини у січні-вересня 2017 р. щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення

  Послугами служби зайнятості у січні-вересні 2017 року скористалися 3001 особа, в т.ч. 1115 (2016 р. – 1246) безробітних, з них: 419 (2016 р. – 648) мешканців сільської місцевості, 486 осіб не здатних на рівних конкурувати на ринку праці в т.ч. 66 осіб з фізичними особливостями. Серед безробітних:  54% осіб  становили  жінки,     42,5% осіб – молодь у віці до 35 років, 40% безробітних з вищою, базовою вищою та неповною вищою освітою.

За вказаний термін за сприяння служби зайнятості на підприємства, організації, установи відповідно до заявок про наявність вільних робочих місць працевлаштовано 728 (2016 р. – 668) осіб, з яких 26 осіб працевлаштовано на новостворені робочі місця з відшкодуванням єдиного соціального внеску роботодавцям.

Станом на 01 жовтня в центрі зайнятості на обліку перебувало 498 безробітних громадян Малинщини, 125 вакансій від роботодавців.

За 9 місяців 2017 року 879 безробітним, що становить 79% від всіх зареєстрованих, виплачено 8451,42 тис.грн. допомоги, середньомісячний розмір якої станом на 01.10.2017 становив 2328,00 грн.

Ситуація на ринку праці характеризується постійним попитом на професіоналів та фахівців (23 %), кваліфікованих робітників з інструментом (16%), працівників сфери торгівлі і послуг (22%) та робітників з обслуговування, експлуатації, контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (20%).

   Основною проблемою сучасного ринку праці міста є нестача якісних робочих місць з гідними умовами та оплатою праці,  особливо для молоді.

Щодо зайнятості жителів сільської місцевості варто відмітити, що протягом січня – вересня 2017 року в базі даних центру зайнятості тільки 54 роботодавцями із 165, які використовують найману працю та зареєстровані в Малинському районі, подавались вакансії чисельність яких становила 291. Із 103 населених пунктів району в 55 немає жодного роботодавця, а у 20 працюють тільки приватні підприємці в основному у сфері торгівлі, які не використовують найману працю, або наймають 1- 2 працівників.

Не приваблюють шукачів роботи також низька заробітна плата, що пропонується роботодавцями, відсутність належного транспортного сполучення та невідповідність професійно-кваліфікаційного складу шукачів роботи заявленим вакансіям. Співвідношення зареєстрованих безробітних, жителів сільської місцевості та вакансій, що подані роботодавцями району станом на 01.10.2017 року склало 9 осіб.

Протягом січня-вересня 2017 року в Малинському МЦЗ було зареєстровано 996 наявних вакансій, частка укомплектованих вакансій за сприянням служби зайнятості протягом звітного періоду склала 72%. Навантаження на одне робоче місце в Малині станом на 01.10.2017року складає 3 особи.

На постійній основі здійснюється надання допомоги в укомплектуванні підприємств персоналом, інформування роботодавців про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в ЦЗ, надання компенсацій роботодавцям за створення нових робочих місць, організація громадських та інших робіт тимчасового характеру, професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців, сприяння у проведенні роботодавцями співбесід та зустрічей із кандидатами на вільні робочі місця, інформування та консультування роботодавців особистими консультантами.

Одним із основних напрямів діяльності центру зайнятості є організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян, навчання шляхом стажування на робочому місці та індивідуальне навчання на робочому місці. За цей період проходили професійне навчання 109 осіб з числа безробітних.

В січні-вересні 2017 року 49 осіб приймали участь у громадських роботах. Активно долучилася до співпраці Головківська, Малинівська, Пиріжківська, Морозівська, Дібрівська, Скуратівська сільські ради. Фінансування даних робіт здійснювалося пропорційно рівними частинами за рахунок коштів бюджету сільської ради та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Протягом 3 кварталів центр зайнятості уклав 17 договорів про організацію громадських робіт з сільськими радами району та використано близько 76 тисяч гривень з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та кошти вищеозначених місцевих  бюджетів.

Протягом січня-вересня 2017 року різним категоріям населення загалом надано 6505 профорієнтаційних послуг. Було проведено 71 профінформаційний семінар із законодавства про зайнятість, 9 - з презентації професії та навчального закладу, в тому числі ЦПТО ДСЗУ, 10 міні-ярмарок вакансій.

Протягом звітного періоду 486 особам, що мають додаткові соціальні гарантії, загалом надано 1806 профорієнтаційних послуг.        

Проведено 9 семінарів для жінок, 9 семінарів для осіб, що тривалий час перебувають на обліку в ЦЗ, та 11 семінарів з орієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії.

Протягом звітного періоду на обліку в центрі зайнятості перебувало 100 демобілізованих учасників АТО, яким надається індивідуальний супровід фахівцями служби зайнятості, працевлаштовано з них 11 чоловіків.

Протягом 9 місяців для демобілізованих учасників АТО були проведені 6 заходів, спрямованих на   адаптацію учасників до професійної реалізації   на ринку праці, та міні- ярмарки вакансій за участю роботодавців .