Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Ситуація на ринку праці Малинщини у січні-жовтні 2017 року

 Послугами служби зайнятості у січні-жовтні 2017 року скористалися 3494 особи, в т.ч. 1169 (2016 р. – 1312) отримали статус безробітних, з них: 437 (2016 р. – 451) мешканців сільської місцевості, 513 осіб не здатних на рівних конкурувати на ринку праці, в т.ч. 67 осіб з фізичними особливостями. Серед безробітних:  54% осіб  становили  жінки,     43% осіб – молодь у віці до 35 років, 40,5% безробітних з вищою, базовою вищою та неповною вищою освітою.

За вказаний термін за сприяння служби зайнятості на підприємства, організації, установи відповідно до заявок про наявність вільних робочих місць працевлаштовано 875 (2016 р. – 796) осіб, з яких 26 осіб працевлаштовано на новостворені робочі місця з відшкодуванням єдиного соціального внеску роботодавцям.

Станом на 01 листопада в центрі зайнятості на обліку перебувало 427 (з них 172мешканці району) безробітних громадян Малинщини, 125 вакансій від роботодавців.

За 10 місяців 2017 року 924 безробітним, що становить 79% від всіх зареєстрованих, виплачено 9239237,00 тис.грн. допомоги, середньомісячний розмір якої станом на 01.11.2017 становив 2585,00 грн.

Ситуація на ринку праці характеризується постійним попитом на професіоналів та фахівців (21%), кваліфікованих робітників з інструментом (15%), працівників сфери торгівлі і послуг (20%) та робітників з обслуговування, експлуатації, контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (27%), найпростіші професії (14%).

 Основною проблемою сучасного ринку праці є нестача якісних робочих місць з гідними умовами та оплатою праці,  особливо для молоді.

Щодо зайнятості жителів сільської місцевості варто відмітити, що протягом січня – жовтня 2017 року в базі даних центру зайнятості тільки 60 роботодавцями із 165, які використовують найману працю та зареєстровані в Малинському районі, подавались вакансії чисельність яких становила 317. Із 103 населених пунктів району в 55 немає жодного роботодавця, а у 20 працюють тільки приватні підприємці в основному у сфері торгівлі, які не використовують найману працю, або наймають 1- 2 працівників.

Не приваблюють шукачів роботи також низька заробітна плата, що пропонується роботодавцями, відсутність належного транспортного сполучення та невідповідність професійно-кваліфікаційного складу шукачів роботи заявленим вакансіям. Співвідношення зареєстрованих безробітних, жителів сільської місцевості та вакансій, що подані роботодавцями району станом на 01.11.2017 року склало 8 осіб.

Протягом січня-жовтня 2017 року в Малинському МЦЗ було зареєстровано 1148 наявних вакансій, частка укомплектованих вакансій за сприянням служби зайнятості протягом звітного періоду склала 75%. Навантаження на одне робоче місце в Малині станом на 01.11.2017року складає 2 особи.

На постійній основі здійснюється надання допомоги в укомплектуванні підприємств персоналом, інформування роботодавців про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в ЦЗ, надання компенсацій роботодавцям за створення нових робочих місць, організація громадських та інших робіт тимчасового характеру, професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців, сприяння у проведенні роботодавцями співбесід та зустрічей із кандидатами на вільні робочі місця, інформування та консультування роботодавців особистими консультантами.

Одним із основних напрямів діяльності центру зайнятості є організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян, навчання шляхом стажування на робочому місці та індивідуальне навчання на робочому місці. За цей період проходили професійне навчання 132 особи з числа безробітних, з них 42 – мешканці сільської місцевості.

В січні-жовтні 2017 року 49 осіб приймали участь у громадських роботах. Активно долучилася до співпраці Головківська, Малинівська, Пиріжківська, Морозівська, Дібрівська, Скуратівська сільські ради. Фінансування даних робіт здійснювалося пропорційно рівними частинами за рахунок коштів бюджету сільської ради та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Протягом січня-жовтня центр зайнятості уклав 17 договорів про організацію громадських робіт з сільськими радами району та використано близько 76 тисяч гривень з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та кошти вищеозначених місцевих  бюджетів.

Протягом січня-жовтня 2017 року різним категоріям населення загалом надано 6995 профорієнтаційних послуг. Було проведено 77 профінформаційних семінарів із законодавства про зайнятість, 9 - з презентації професії та навчального закладу, в тому числі ЦПТО ДСЗУ, 12 міні-ярмарок вакансій.

Протягом звітного періоду 508 особам, що мають додаткові соціальні гарантії, загалом надано 2006 профорієнтаційних послуг.        

Проведено 10 семінарів для жінок, 10 семінарів для осіб, що тривалий час перебувають на обліку в ЦЗ, та 11 семінарів з орієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії.

Протягом звітного періоду на обліку в центрі зайнятості перебувало 102 демобілізованих учасників АТО, яким надається індивідуальний супровід фахівцями служби зайнятості, працевлаштовано з них 15 чоловіків.

Протягом 10 місяців для демобілізованих учасників АТО були проведені 8 заходів, спрямованих на   адаптацію учасників до професійної реалізації   на ринку праці, та міні- ярмарки вакансій за участю роботодавців.