Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Програма соціально-економічного розвитку Малинського району на 2016 рік

 

З  М  І  С  Т

 

            Вступ 

 І           Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку району  в  2015 році          

 ІІ         Мета і основні завдання Програми  

 ІІІ        Основні  напрями соціально-економічної політики  у 2016 році 

 1.         Забезпечення соціально-економічного розвитку району  

 1.1       Фінансово-бюджетна політика        

 1.2       Інвестиційна політика           

 1.3       Зовнішньоекономічна діяльність    

 1.4       Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери           

 1.5       Енергозбереження    

 1.6       Розвиток земельних відносин та землевпорядкуван¬ня територій        

 1.7       Регуляторна політика та розвиток підприємництва           

 1.8       Надання адміністративних послуг  

 1.9       Розвиток конкуренції та демонополізації економіки        

 2.         Розвиток реального сектору економіки, інфраструктури та сфери послуг        

 2.1       Промисловість         

 2.2       Дорожньо-транспортний комплекс 

 2.3       Агропро¬мисловий комплекс       

 2.4       Лісове господарство 

 2.5       Житлово-комунальне господарство          

 2.6       Розвиток туристичної сфери         

 2.7       Розвиток внутрішньої торгівлі      

 3.         Соціальні стандарти та рівень життя населення   

 3.1.      Грошові доходи населення: 

 1)         Заробітна плата      

 2)         Пенсійне забезпечення та розвиток загальнообов’язкового соціального страхування      

 3.2       Ринок праці  

 3.3       Соціальний захист населення:       

 1)         малозабезпечених верств населення;         

 2)         постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;   

 3)         учасників антитерористичної операції на сході України  

 3.4       Будівництво об'єктів соціальної сфери та житлова політика        

 3.5       Охорона здоров’я населення           

 3.6       Освіта 

 3.7       Культура       

 3.8       Фізична культура і спорт   

 3.9       Молодіжна і сімейна політика       

 3.10     Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю   

 3.11     Захист прав та інтересів дітей         

 4.         Безпека життєдіяльності     

 4.1       Охорона навколишнього природного середовища            

 4.2       Природна та техногенна безпека    

 4.3       Протипожежний захист        

 4.4       Зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян    

 5.         Розбудова інформаційного суспільства      

 ІV        Додатки до Програми          

             Додаток 1.  Заходи по реалізації  Програми соціально-економічного розвитку Малинського району на 2016 рік     

             Додаток 2. Основні показники соціально-економічного розвитку Малинського району на 2016 рік         

         Додаток 3. Перелік проектних ідей (проектів) Малинського району, які включені  до Плану заходів на 2015- 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.

 

Вкладення:
Скачати цей файл (prog2016.doc)prog2016.doc845 Кб