Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету району за І півріччя 2015 року

       За 1 півріччя 2015 року до загального фонду бюджету Малинського району надійшло власних надходжень в сумі 13004,3 тис.грн., що становить 145% до затвердженого уточненого розпису доходів місцевих бюджетів на 1 півріччя 2015 року.

 

У розрізі місцевих бюджетів  доходна частина бюджету району за 1 півріччя 2015 року виконана  районним бюджетом,  всіма селищними та 24 сільськими радами.  Із 25 сільських бюджетів план по доходах не виконаний  Недашківською сільською радою.

У розрізі надходжень доходна частина бюджету району за 1 півріччя 2015 року  виконана  по всіх джерелах надходжень.

Базова дотація з державного бюджету за вказаний період надійшла в

повному обсязі в сумі 758,4 тис.грн.

Субвенцій з державного бюджету надійшло в сумі 28502,0 тис.грн., що на 591,2 тис.грн. менше планового показника, або становить 97,9%.

     Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в повному обсязі в сумі 13928,8 тис.грн.

                                За 1 півріччя 2015 року профінансовано бюджетні установи району на загальну суму 41066,0 тис.грн.

Станом на 01.07.2015 заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ відсутня.

               

Згідно з опрацьованою статистичною інформацією за січень-травень 2015 року підприємствами району за січень-травень 2015 року реалізовано споживачам промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на 190475,7 тис. грн., або 2,1% до продукції, реалізованої по області, що на 69,7% більше відповідного періоду минулого року.

 

Протягом І півріччя 2015 року в районі зареєстровано 20 фізичних осіб-підприємців та 3 юридичні особи.

Згідно з Законом України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» адміністратором дозвільного офісу забезпечено оформлення 2 дозволів та 73 особам надано відповідні консультації.

Протягом  І півріччя  2015 року пройшли професійне навчання та отримали  професії, які дають можливість займатися індивідуальною трудовою та підприємницькою діяльністю, 17 безробітних.  Для організації підприємницької діяльності 1 безробітному надано одноразову допомогу.

Для оперативного вирішення питань реєстрації та отримання дозволів, інших адміністративних послуг в районі створено Центр надання адміністративних послуг. Протягом І півріччя 2015 року центром забезпечено надання 1911 адміністративних послуг.

Щоквартально здійснюється моніторинг державної регуляторної політики райдержадміністрації.

Наразі в Малинській райдержадміністрації діють 2 регуляторні акти:

1) Розпорядження голови райдержадміністрації від  24.11.2014  № 290 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надає Центр  надання адміністративних послуг  Малинської районної державної  адміністрації». Пройшло реєстрацію у Малинському районному управлінні юстиції 16.12.2014 №3/347.                                        

2) Розпорядження голови райдержадміністрації від 19.02.2015 № 49 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Малинської районної державної адміністрації». Пройшло реєстрацію у Малинському районному управлінні юстиції 21.04.2015 №4/351.

При цьому, з урахуванням вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та враховуючи те, що при відстеженні результативності даних регуляторних актів використано виключно статистичні дані, з 29 квітня по 29 травня 2015 року Центром надання адміністративних послуг Малинської районної державної адміністрації проведено процедури базових відстежень регуляторних актів.

Регуляторні акти та звіти про відстеження результативності регуляторних актів оприлюднено на офіційному сайті  райдержадміністрації в розділі «Регуляторна діяльність» у відповідних  темах.

 

Станом на 01.07.2015 по  всіх категоріях господарств вироблено валової продукції (в порівняльних цінах 2010 року) на суму 39,2 млн. грн., що на  9,3 % більше, ніж за січень-червень минулого року. В тому числі сільськогосподарськими підприємствами вироблено валової продукції на суму 12,6 млн. грн., що на 12 відсотків більше, ніж за січень-червень 2014 року.

 

За січень-травень 2015 року у районі введено виконано будівельних робіт на суму 10633 тис. грн., що становить 8,6% до загального обсягу по області.

               

В цілому по району нараховано до оплати населенням житлово-комунальних послуг у січні-травні 2015 року 1,9 млн. грн. Сплачено населенням 2,0 млн. грн. Рівень сплати за рахунок погашення боргів попередніх періодів склав 103,8%. Заборгованість населення з платежів станом на 01 червня 2015 року  становила 395,2 тис. грн., що на 56,5 тис. грн менше попереднього місяця.

 

Упродовж І півріччя 2015 року з  метою реалізації заходів із легалізації найманої робочої сили і виведення заробітної плати з тіньового сектора економіки та детінізації доходів і відносин у сфері зайнятості населення   здійснено 5 виїздів робочої групи,  перевірено 20 суб’єктів господарської діяльності,  в тому числі 3 юридичні особи з виявлення фактів найму працівників без оформлення трудових відносин. Порушникам законодавства з питань праці рекомендовано усунути виявлені недоліки.

                Протягом  2015 року укладено 28 трудових договорів. Розірвано 37 трудових договорів.   Відповідно до звітів про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва можливе вивільнення 13 найманих працівників.

                Працівниками управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації проводиться роз’яснювальна робота з роботодавцями  та найманими працівниками щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати «в конвертах».

Робота по даному питанню продовжується.  

 

За звітний період забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату пенсій та грошової допомоги. Середній розмір пенсії по району  станом на 01.07.2015 становить 1466,88 грн. та збільшився до аналогічного періоду минулого року на 62,96 грн. Станом на 01 липня 2015 року згідно зі статистичними  даними заборгованість по виплаті заробітної плати   по Малинському  району відсутня.

 

Протягом звітного періоду за сприяння служби зайнятості працевлаштовано на підприємства, організації, установи відповідно до заявок про наявність вільних робочих місць 107 осіб, які звернулись в міський центр зайнятості з питання працевлаштування. В цілому за вказаний період послугами ЦЗ скористалось 410 мешканців сільської місцевості.

В січні-червні 2015 року 2 особи, з числа громадян, які не конкурентоспроможні на ринку праці (особа з числа інвалідів, які не досягли пенсійного віку та особа, якій до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років) були працевлаштовані з виплатою  компенсації єдиного соціального внеску для роботодавців, що створюють нові робочі місця. В січні-червні 2015 року 4 суб’єкт малого підприємництва району, які працевлаштували 4 безробітних строком не менше, ніж на два роки на нові робочі місця в пріоритетному виді економічної діяльності отримали компенсацію зі сплати єдиного соціального внеску.   

У січні-червні 2015 року 8 безробітних приймали участь у громадських роботах на території Головківської сільради. Фінансування даних робіт здійснювалося пропорційно рівними частинами за рахунок коштів бюджету  сільської ради та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Протягом І півріччя 2015 року 17 осіб проходили професійне навчання, в т.ч. підвищення кваліфікації шляхом стажування безпосередньо на підприємстві за професіями: кухар, бармен, покоївка, налагоджувальник автоматів та напівавтоматів, продавець продовольчих товарів,  тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, робітник фермерського господарства.

В сьогоденні законодавство дає можливість отримати грошову допомогу громадянам віком старше 45 років, щоб змінити професію або здобути додаткову освіту,  додати собі впевненості при прийомі на роботу чи її удосконаленні. У звітномі періоді 3 особи  віком старше 45 років завершили навчання на підставі виданих в 2014 р. ваучерів. 

Протягом січня-червня 2015 року особам, що мають додаткові соціальні гарантії, загалом надано 168 профорієнтаційних послуг.   Проведено 2 семінари для жінок, 5 семінарів для осіб, що тривалий час перебувають на обліку в ЦЗ, та 15 семінарів з орієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії.

З метою сприяння у забезпеченні першим робочим місцем та швидкого реагування  створено банк даних дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом звітного періоду 8 осіб з обмеженими фізичними можливостями  з числа незайнятого населення отримали 24 профорієнтаційних послуги. З них 2 особи працевлаштовано, в т.ч. 1 особу шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для започаткування власної справи.

За допомогою тач-скрина, комп’ютера вільного доступу, Інтернет-порталу «Труд», мобільного сервісу «Пошук роботи», незайняте населення може отримати інформаційно – консультаційні послуги шляхом вільного доступу до банку вакансій через інформаційну мережу державної служби зайнятості. У профінформаційному секторі розміщено інформацію для самостійної роботи громадян про ПОУ, навчальні заклади, папки з описом професій. В секторі запобігання соціальним ризикам розміщено інформацію, нормативні документи для осіб, які відносяться до соціально-вразливих категорій населення. На постійній основі надаються організаційні та консультаційні послуги особам, які мають намір започаткувати та розвивати власний бізнес.

 

Станом на 01.07.2015 нараховано та виплачено всіх видів соціальних допомог на суму 11437,95 тис.грн. Заборгованість по виплаті всіх видів соціальних допомог відсутня.

Станом на 01.07.2015 призначено житлових субсидій на загальну суму 1462,2 тис.грн.

На виконання районної  Програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Малинського району, та військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур району, що брали участь у антитерористичній операції, у 2015 році прийнято документи для надання одноразової грошової допомоги від 4 поранених військовослужбовців, 5 внутрішньо переміщених осіб, дружини загиблого учасника АТО. Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 18.06.2015 № 145 «Про надання одноразової грошової допомоги» заявникам виплачено допомогу на загальну суму 15 тис.грн.

                Робочою групою «мобільного соціального офісу» проведено  5 виїзних  прийомів в Пиріжківську, Ворсівську, Старовороб'ївську, Морозівську сільську та Гранітненську селищну ради, де було прийнято 40 громадян. Всім громадянам надані консультації та роз’яснення з  питань діючого законодавства у соціальній сфері - оформлення та призначення державних допомог, житлових субсидій за новим порядком, компенсаційних виплат, питання пенсійного забезпечення, працевлаштування та інші.

На особливому контролі перебуває питання соціального захисту та забезпечення першочергових потреб осіб, внутрішньо переміщених в межах країни. Станом на 01.07.2015  на території Малинського району  тимчасово проживає 94 чол., що вимушено перемістилися з районів проведення АТО, з них: 27 працездатних осіб; 20 дітей (у тому числі 1 дитина-інвалід); 47 пенсіонерів (в т. ч.  10 інвалідів).

Переміщені особи проживають у приватному секторі на території 20 сільських та 2 селищних рад. Створено базу даних переміщених осіб та взято на облік осіб, які перемістилися з району проведення АТО.  Станом на 01.07.2015  за призначенням грошової допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505 звернувся 76 представників сімей, із них: призначено щомісячну адресну допомогу 38 сім’ям, триває призначення  11 сім’ям; відмовлено у призначенні 1 сім’ї згідно з пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505; припинено виплату 26 сім’ям відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505. Виплачено щомісячну адресну допомогу переміщеним особам  на суму 374,1 тис.грн.

Відповідно до  розпоряджень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації грошову допомогу отримали 35 осіб (17 – РДА, 18 – ОДА); 2 чол. отримали грошову допомогу від сільських громад.

                Робота з сім'ями, переселеними зі східних районів держави знаходиться на щоденному контролі.

 

У 1 півріччі 2015 року функціонувала мережа лікувальних закладів району, до складу якої входять:

 - первинний рівень – поліклініка на 600 відвідувань у м. Малин, 8 амбулаторій, 4 ФАПи, 34 ФП, які входять до складу КЗ «Малинський міськрайонний центр первинної медико-санітарної допомоги» та надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню району;

- вторинний рівень – стаціонар МРТМО на 191 ліжко, терапевтичне відділення №2 Чоповицької міської лікарні на 20 ліжок, клініко-діагностичне відділення та клініко-діагностична лабораторія МРТМО.

За січень-травень згідно зі статистичними даними народжуваність населення району становила 80 осіб.

Смертність за згаданий період склала  225  осіб.

Природне скорочення за січень-травень 2015 року склало 145 осіб.

                 

У Малинському районі діє 24 загальноосвітні навчальні заклади.

                Різними формами дошкільної освіти охоплено 100% дітей.

З 2007 року діє районна ДЮСШ, секції якої працюють на базі Гранітнянського, Малинівського, Українківського, Чоповицького, Пиріжківського, Нововороб’ївського навчальних закладів та Малинського лісотехнічного коледжу. Позашкільною освітою охоплено 208 учнів.

У навчальних закладах району діє 86 гуртків, які відвідують 1130 дітей, що становить 61% від загальної кількості учнів.

На виконання програми «Шкільний автобус» забезпечено підвіз 620 учнів та 237 педагогічних працівників, для чого задіяно 12 «Шкільних автобусів».

Всі 24 навчальних заклади мають комп’ютерну техніку, але лише 19 ЗОШ мають комп’ютерні класи. До мережі Інтернет через мобільний зв’язок підключено 7 навчальних закладів.

У травні-червні 199 учнів 9-х класів та 80 учнів 11-х класів ЗНЗ району склали державну підсумкову атестацію та отримали документи про освіту.          10 випускників 9-х класів отримали свідоцтво з відзнакою. Із числа випускників 11-х класів 5 були нагороджені золотою медаллю та 2 срібною медаллю.

Протягом звітного періоду через відсутність коштів харчування учнів не організовувалось.

Проведено поточний ремонт теплотраси Пиріжківського НВК за кошти, виділені Пиріжківською сільською радою. За сприяння Луківського сільського голови проведено ремонт спортивного залу у Луківській ЗОШ І-ІІІ ст., також проведено ремонт спортивного залу Морозівської ЗОШ І-ІІ ст.

12 ЗНЗ повністю підготовлено до початку нового 2015-2016 н.р. У решті ЗНЗ ремонтні роботи перебувають на стадії завершення.

Третина шкільних котелень та теплотрас ЗНЗ готові до початку нового опалювального сезону. У ЗНЗ у наявності 93,4 м3 дров, 12 тонн брикету та       31 тонна палетів. Вжито заходів щодо належного зберігання наявного палива.

У навчальних закладах с.Ворсівка та с.Слобідка, які опалюються природним газом, наявні резервні твердопаливні котли та передбачено в п.р. переведення газових котелень Слобідської та Ворсівської шкіл на тверде паливо (дрова).

Основні проблеми, які існують в освітній галузі району, - недостатність фінансування на виплату загробної плати та енергоносії.

                З метою оптимізації шкільної мережі у Малинському районі на сесіях Любовицької та Шевченківської сільських рад прийнято рішення про закриття Любовицької ЗОШ І-ІІ ст. та Шевченківської ЗОШ І-ІІ ст. Діти підвозитимуться на навчання до Українківської ЗОШ І-ІІІ ст. та Головківської ЗОШ  І-ІІ ст.

 

Мережа закладів культури нараховує 57 клубних установ (1 – РБК, 2 – селищні БК та 13 сільських будинків культури,  41 клуб)  та 43 бібліотеки (центральна районна бібліотека, 3 селищні та 39 сільських бібліотек).

У закладах культури на даний час працює 131 працівник.

Основними напрямками роботи закладів культури є відродження української національної культури, національних звичаїв, обрядів і свят, організація дозвілля молоді, проведення масових заходів.

У районі працює 115 клубних формувань, з них 109 колективів художньої самодіяльності, 4 колективи носять звання «народний».

Протягом І-го півріччя колективами художньої самодіяльності проведено 24 концерти, 43 тематичних заходів та театралізованих свят.            

Протягом І півріччя 2015 року  представники району  брали участь у 13 Всеукраїнських та обласних культурних  заходах.

Станом на 01.07.15 читачами бібліотек стали 10315 чоловік, в т.ч. в ЦРБ - 2199. Книговидача по ЦБС складає 114005 примірників (по ЦРБ – 27500). Книжковий фонд нараховує 346117 примірників, в т.ч. по ЦРБ – 4257. Протягом кварталу до бібліотек району надійшло 457 книг на суму 14277,00 грн., в т.ч. до ЦРБ – 186 пр. на суму 3173,00 грн.

                 У бібліотеках району проведені наступні ряд заходів, зокрема:

виставка - персоналія «Він душу свою незбагненну розкрив у словах чарівних» (до 80-річчя від дня народження В.Симоненка);

інформаційне повідомлення «Майстер байки П.П. Гулак - Артемовський» (до 225-річчя від дня народження);

виставка - портрет «Служив молитві і пісні самовіддано, одержимо, повсякчас» (до 200-річчя від дня народження М.Вербицького);

літературна година «Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох» (до 85 – річчя з дня народження Л.Костенко);

віртуальна подорож по літературно-меморіальному музею М. Рильського у Києві;

виставка – портрет «Піаніст 20 століття», мистецько - краєзнавча година «Життя в музиці» (до 100 – річчя від дня народження С.Ріхтера);

презентація книги Геннадія Махоріна «Наші герої», що  присвячена   сучасним   героям України – бійцям із Житомирщини, які  в  даний час захищають  нашу державу у складі Збройних Сил України і добровольчих формувань та ін.

 

Протягом звітного періоду затверджено Положення про огляд-конкурс облаштування спортивних споруд району в рамках Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота». Затверджено графік облаштування спортивних майданчиків  та план районних заходів щодо організації та проведення   місячника «Спорт для всіх – спільна турбота», яким передбачено визначення обсягів та джерел фінансування робіт по впорядкуванню спортивних майданчиків, вжиття заходів щодо координації дій органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, учнівської та студентської молоді щодо ремонту, облаштування та утримання місць для занять різними видами фізкультурно-оздоровчої роботи під час дозвілля, проведення огляду-конкурсу.

В огляді - конкурсі взяло участь 12 навчальних закладів району. За підсумками конкурсу переможцем визначено Нововороб’ївський НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІст.» Переможців та учасників огляду-конкурсу відзначено цінним  подарунками.

Протягом звітного періоду  на базі лісотехнічного коледжу організовано та проведено чемпіонат області з боротьби вільної.

Також протягом звітного періоду організовано та проведено:

- районний турнір з міні-футболу «Пам'ять» серед школярів, присвячений      26-й річниці виводу військ з республіки Афганістан, взяло участь 9 команд;

- чемпіонат району з футзалу, в якому змагалося 15 команд;

- підведення підсумків районного чемпіонату з футзал, переможців нагороджено кубками та медалями;

-   розіграш кубка «Весна» з футболу;

- районні змагання з тенісу настільного серед школярів та дорослих;

- VІІІ міжгалузеву спартакіаду серед установ, підприємств, організацій Малинщини;

- турнір з футболу (с.Пиріжки), волейболу (с.Нові Вороб’ї) з нагоди Дня пам’яті та примирення;

- районний чемпіонат з футболу;

- волейбольний турнір до Дня молоді (с.Нові Вороб’ї);

- пробіг з нагоди Олімпійського дня бігу.

                Забезпечено участь в обласних заходах:

- у змаганнях з боротьби вільної, дзюдо, боксу у відкритому турнірі з волейболу;

- в обласному фестивалі «Даруймо радість дітям»;

                Забезпечено участь команди «Металург» у обласному чемпіонаті з футболу.

Сім’я Савлєв (с.Нові Вороб’ї) взяла участь у обласному фестивалі «Мама, тато, я – спортивна сім’я».

                Команди Малинського району взяли участь у зональних змаганнях    обласних спортивних іграх серед державних службовців (І місце з тенісу настільного серед чоловіків) та серед збірних команд органів місцевого самоврядування.

 

З метою організації відпочинку та оздоровлення дітей у 2015 році, з районного бюджету виділено кошти у сумі 30  тис. грн. на придбання путівок для  10 дітей пільгових категорій (ДОЗ «Чайка», Андрушівський район).

Направлено листи  27 головами сільських та селищних рад та прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 18 червня 2015 року № 150 «Про організацію відпочинку  та оздоровлення дітей Малинського району  влітку  2015 року», в якому рекомендовано сільським, селищним радам при перевиконанні доходної частини бюджетів,  надати субвенцію районному бюджету на придбання путівок для оздоровлення дітей  пільгових категорій.

Станом на 05.07.2015 оздоровлено та охоплено відпочинком – 77 дитину:

- 3 дітей  в УДЦ «Молода гвардія» (м.Одеса);

- 6 дітей у Німеччині (за рахунок коштів ГО «Захист дітей Чорнобиля»);

- 26 дітей у Франції  (за рахунок коштів МП «Циклон»);
- 6 дітей на ТБ «Затока» (Одеська обл..);

- 13 дітей ДОЗ «Чайка»;

- 24  дітейза рахунок коштів батьків.

З них дітей пільгових категорій:

- дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування – 4;

- дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей – 17.

Під особливим контролем відділу у справах сім’ї, молоді та спорту РДА перебуває питання по формуванню банку даних багатодітних сімей району, які є користувачами пільг. Станом на 25.06.2015 на обліку  перебуває 311 багатодітних сімей, в яких виховується 1096  дітей, відділом надано статус багатодітної сім’ї - 21 сім’ї району.

За  клопотанням райдержадміністрації   на розгляд  облдержадміністрації  підготовлено та направлено у 2015 році  2 справи  про  присвоєння почесного звання України  «Мати-героїня».

Згідно з  Указом Президента України від 06.03.2015 № 134/2015 Олішевській Аллі Станіславівні, жительці с.Нова Рутвянка,  присвоєно почесне звання «Мати-героїня». 08 травня  2015 року державну нагороду було вручено керівництвом району.

Протягом І півріччя 2015 року в районному  центрі соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді продовжували працювали спеціалізовані служби  та формування:

-  служба соціальної підтримки сімей;

- служба соціального супроводу молоді, яка перебуває в місцях позбавлення  волі чи повернулася з них;

- мобільний консультаційний пункт соціальної роботи;

- консультаційні пункти  у жіночій консультації  та пологовому відділенні МРТМО;

- консультаційний пункт на базі КВІ;

- школа волонтерів.

В рамках служби соціальної підтримки сімей  на базі жіночої консультації працював консультаційний пункт "Уроки Материнства". Протягом шести місяців охоплено 45  вагітних жінок. Проведено  6 групових занять на теми відповідального батьківства, ведення здорового способу життя,  психологічної підготовки до пологів, пріоритетів сімейного виховання, емоційного стану вагітних інш. 

Протягом  звітного періоду під соціальним  супроводом районного центру та фахівця із соціальної роботи перебуває  30 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Проблеми всіх цих сімей розглянуто  на дев’яти засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини. Основними проблемами даних сімей є: неналежний догляд за дітьми, оформлення інвалідності, соціальних виплат, поновлення документів, працевлаштування, подолання алкогольної залежності, недопущення скоєння повторних злочинів тощо. 

В районі ведеться системний облік  сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Станом на 01.07.2015 в районі 53 такі сім’ї, в яких виховується 123 дитини. За шість місяців 2015 року здійснені соціальні відвідування у 242 сім’ях.   Всім   сім’ям надано соціальну допомогу: гуманітарну допомогу одягом та взуттям б/в,  матеріальну допомогу через РДА, сприяння в отриманні соціальних виплат, оздоровленні дітей, працевлаштуванні батьків, покращенні матеріально-побутових умов,   проведено профілактичні бесіди щодо ведення  здорового способу життя,  взаємовідносин між членами родини тощо.

В рамках Служби  соціального супроводу молоді, яка перебуває в місцях позбавлення волі чи повернулася з них, протягом  січня – червня 2015 р. проводилась робота з 25 умовно засудженими,  з яких 4  неповнолітніх. Під соціальний  супровід у звітному періоді  взято 4 чоловіки даної категорії.     Всього їм надано 85 індивідуальних послуг з проблем: пропаганди та профілактики здорового способу життя; підготовки до сімейного, статевого життя; взаємовідносин в сім’ї, колективі; працевлаштування; самозайнятості, дозвілля недопущення скоєння повторних злочинів, покращення показників навчання тощо.

В рамках мобільного консультаційного пункту соціальної роботи  протягом шести місяців 2015 було здійснено 54 виїзди, охоплено  51 село. Проведено бесіди з батьками щодо формування навичок здорового способу життя, виховання відповідального батьківства, попередження жорстокого поводження з дітьми, про запобігання і подолання наслідків насильства; бесіди з безробітною молоддю щодо самозайнятості; бесіда з підлітками "групи ризику" щодо труднощів характеру", подолання  агресії в спілкуванні тощо.

Станом на 01.07.15 в районі функціонує  4 прийомні сім’ї, де виховується 11 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського  піклування та одна особа із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.  Сім’ї отримують гарантовані державою  соціальні виплати, перебувають під соціальним супроводженням районного центру СССДМ. Всього прийомним сім’ям надано 147 послуг: соціально – педагогічних - 81, психологічних - 14, інформаційних - 45, соціально – економічних – 3, юридичних – 1, медичних - 3.

Станом на 01.01.2015 на первинному обліку служби у справах дітей перебувало 107 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на 01.07.201  на даному обліку перебуває 103 дітей. Відбулося зменшення чисельності дітей даної категорії на 4 дитини. Показник влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування становить 89,32%.   

Упродовж І півріччя 2015 року прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу в районі не створювались. Четверо дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано  під опіку громадян.

                 Одним із актуальних питань залишається підліткова злочинність. З метою того, щоб зарадити цьому явищу, розроблено регіональну «Комплексну програму профілактики злочинності у Малинському районі на 2011-2015 роки». Програма спрямована на профілактику правопорушень та бездоглядності серед дітей. Відповідно до пункту 5 цієї програми служба у справах дітей райдержадміністрації приймає постійно участь у колегії Малинської райдержадміністрації, на якій розглядаються і питання профілактики бездоглядності, безпритульності та негативних проявів у дитячому середовищі  в Малинському районі.

Щомісячно проводиться звірка даних про неповнолітніх, які скоїли злочини, правопорушення, затримані за зловживання наркотичних речовин, алкоголю, за бродяжництво, жебракування. На даний час на обліку в СКМСД Малинського МВ перебуває 4 неповнолітніх, які скоїли 5 злочинів. З неповнолітніми проводиться відповідна робота: здійснюється соціальне інспектування сімей, бесіди щодо недопущення скоєння повторних злочинів та дотримання норм позитивної поведінки.

З метою попередження дитячої бездоглядності, перевірок місць масового відпочинку молоді, дискотек, кафе та виявлення дітей, які вживають спиртні напої, наркотичні, психотропні речовини та проведення з ними та їх батьками відповідної профілактичної роботи було видане розпорядження голови Малинської райдержадміністрації від 10.07.2015 № 166. На виконання розпорядження працівниками Малинського МВ УМВС України в Житомирській області, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей райдержадміністрації 11.07.2015 було здійснено профілактичний рейд на території Морозівської, Будовороб’ївської, Нововороб’ївської, Старовороб’ївської сільських рад. Дітей, які самовільно залишили сім’ї, бродяжать, жебракують, вживають спиртні напої, наркотичні, психотропні речовини, не виявлено. Факту продажу неповнолітнім спиртних напоїв не  зафіксовано.

 

Протягом звітного періоду з метою зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, покращення стану техногенної та природної безпеки на території району, поліпшення стану підготовки населення з питань безпеки життєдіяльності та поведінки у надзвичайних ситуаціях, очищення від вибухонебезпечних предметів території району, приведення технічного стану захисних споруд до вимог нормативно-правових актів проведено засіданнях районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянуто та доведено до виконавців такі рішення, а саме: «Про затвердження Плану дій районних управлінь, організацій, установ та підприємств, аварійно-рятувальних сил, органів місцевого самоврядування  до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2015 році», «Про проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту у 2014/2015 років», «Про затвердження Плану роботи районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2015 рік», «Про вжиття заходів із запобігання терористичним проявам та виникнення інших надзвичайних ситуаціях на території району», «Про заходи щодо попередження нещасних випадків на водних об’єктах району у літній період 2015 року», «Про організацію забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення у літній період 2015 року», «Про стан гідроспоруд в районі», «Про стан створення, накопичення та використання матеріального та фінансового резервів», «Про стан готовності захисних споруд цивільного захисту до експлуатації під час виникнення терористичних актів та укриття населення під час НС», «Про недопущення можливих провокацій і вчинення терористичних актів на об'єктах масового скупчення людей та критичної інфраструктури», «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при сільських (селищних) радах Малинського району». та ін.

                На обліку в районі знаходиться 10 (ПРУ) захисних споруд цивільного захисту, з них: в комунальній власності – 7; в державній власності - 2; в приватній власності -1.

                Протягом звітного періоду здійснено обстеження стану готовності захисних споруд цивільного захисту за призначенням. Дані споруди цивільного захисту (ПРУ) проінвентаризовані на 100% та готові до експлуатації під час виникнення терористичних актів або надзвичайних ситуацій.

                Протягом I півріччя 2015 року виявлено та знешкоджено 15 вибухонебезпечних предмети  часів ВВВ.

                  Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 19 лютого 2015 року №50 «Про затвердження нового складу районного координаційного штабу з протидії можливим терористичним загрозам» затверджено перелік об’єктів «критичної інфраструктури» та персональний склад районної мобільної  групи реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру на найважливіших об’єктах інфраструктури району.

                 На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 січня 2015 року №07 «Про основні завдання цивільного захисту району у 2015 році» в районі проведені спільні штабні тренування, а саме:

                -  від 26 лютого 2015 року за темою: «Дії органів управління та сил районної ланки територіальної та функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області у разі загрози або виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском весняної повені та дощових паводків», згідно якого, змодельовано ситуацію щодо розвитку проходження льодоходу, повені і паводків на території району;

                -  від 13-14 травня  2015 року за темою: «Дії органів управління та сил ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області при переведенні у режим функціонування в умовах особливого періоду».

                З метою реалізації державної політики у галузі охорони життя і здоров’я населення, поліпшення роботи з профілактики невиробничого травматизму, в районі прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 09 червня року 2015 року №138, яким затверджено відповідний план першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Малинському районі на 2015 рік.

                Протягом навчального року у школах із залученням інспекторів Малинського  міськрайонного  відділу Управління Державної служби України з НС у Житомирській області, спеціалістів інших профільних організацій проведені районні етапи регіональних заходів і конкурсів, пов’язаних з безпекою життєдіяльності та профілактикою травматизму невиробничого характеру.

                З метою організації соціальної роботи з дітьми та попередження негативних явищ у дитячому середовищі під час літніх канікул спеціалістами Малинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно із соціальними партнерами проведено ряд заходів. 04 червня 2015 року на базі Української та Гранітнянської ЗОШ для дітей, які відвідують англомовні табори спеціалістами центру та тренером Всеукраїнської благодійної організації «АСЕТ» було організовано інформаційно-просвітницьке заняття на тему «Життя в позитиві», у ході якого діти дізналися багато цікавого про свої права та обов’язки, а також про можливі ризики і небезпеку у разі недотримання безпечної поведінки під час літніх канікул.  Із дітьми Пиріжківського НВК «Школа-сад» I-III ст. та Слобідської ЗОШ I-II ст. проведено заняття на тему «Твоє здоров’я – твоє майбутнє», спрямоване на профілактику нікотинової, алкогольної, наркотичної залежностей, розвитку цінностей здорового способу життя та зменшення кількості поведінкових ризиків, небезпечних для здоров’я неповнолітніх.

 

Малинським міськрайонним  відділом Управління Державної служби України з НС у Житомирській області щомісячно аналізується стан пожежної безпеки в районі, за результатами аналізів та з урахуванням факторів негативного впливу розробляються плани заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них.

В житловому секторі, щодо покращення профілактичної роботи по запобіганню пожеж, інспекторським складом Малинського міськрайонного  відділу Управління Державної служби України з НС у Житомирській області здійснено аналіз ефективності заходів, що вживались для проведення роз’яснювальної та профілактичної роботи серед населення, з метою запобігання виникнення пожеж, попередження травмування та загибелі людей, внесені відповідні корективи до комплексних планів проведення роз’яснювальної, масової роботи серед населення (відпрацьовано 16 сільських рад (1209 житлових будинків) та проінструктовано 2680 чоловік.

Щодо проведення протипожежної профілактики в лісах району, керівниками ДП «Малинське лісове господарство» та «Малинський лісгосп АПК» встановлена додаткова наочна протипожежна агітація, знаки попереджувального характеру в лісових масивах, торф’яних полях та місцях відпочинку громадян, проводиться очистка лісових масивів від порубочних залишків, захаращеності, оборюються лісові масиви, створюються мінералізовані смуги і протипожежні бар’єри,  патрулювання лісів, встановлено чергування в конторах лісгоспів, лісництв на лісовій пожежній станції.

Станом на 01 червня 2015 року на території Малинського району створено:

-  26 добровільних пожежних дружин (ДПД);

                -  12 добровільних пожежних команд (ДПК).