Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Відділ статистики у Малинському районі інформує про Соціально-економічне становище Малинського району за січень-червень 2015 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

        Підприємствами району за  січень-травень 2015 року  реалізовано споживачам промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на  190475,7 тис. грн., або 2,1% до продукції реалізованої по області, що на 69,7 % більше відповідного періоду минулого року.

 

        Найбільша питома вага в обсязі реалізованої промислової продукції припадає на добувну промисловість і розроблення кар’єрів.

        В розрахунку на одну особу населення району обсяг реалізованої промислової продукції становив 9869,2грн.                                   

ТРАНСПОРТ

        За січень-червень 2015 року  перевезено вантажів  на 59,5% більше до  відповідного періоду минулого  року. Вантажооборот збільшився на 20,2%  до відповідного періоду 2014 року.

БУДІВНИЦТВО

          Протягом січня-червня 2015 року будівельними організаціями Малинського району виконано будівельних робіт на суму 13402тис. грн. Це становить 8,5% до загального обсягу виконаних будівельних робіт в Житомирській області.

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розвиток підприємницької діяльності є невід’ємною частиною сталого соціально-економічного розвитку району. Результатом активної діяльності бізнесу є збільшення обсягів реалізації промислової продукції, розвиток сфери роздрібної і оптової торгівлі, урізноманітнення та доступність якісних послуг, які надаються населенню. Одночасно розвиток бізнес-середовища виконує ще й важливу соціальну функцію, створюючи робочі місця.

За підсумками 2014 року у районі зосереджено більше 70 суб’єктів. При цьому, майже в повному обсязі ця кількість сформована малими підприємствами,  середніх підприємств нараховується 9. Малий бізнес, в свою чергу, більш як на три чверті представлений мікропідприємствами. У розрахунку на 10 тис. наявного населення кількість малих підприємств становить 32 одиниці, середніх – 5.

На підприємствах району працевлаштовано понад 1855 осіб. Головну роль у забезпеченні роботою мешканців району відіграють середні підприємства, на яких зайнято 80 відсотків працюючих, на малих підприємствах  20 відсотків. В середньому на одному середньому підприємстві зайнято 165 осіб, на одному малому –  6  осіб.

За внеском в обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) провідне місце також належить середнім підприємствам, якими реалізовано понад 90 відсотків загального обсягу продукції, або 793,6 тис. грн., малими підприємствами – менше 10 відсотків, або 73,6 тис. грн.

Станом на 1 липня 2015 року у Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України по Малинському району значилось 325 юридичних осіб. З 1 квітня по 1 липня 2015 року взято на облік 1 юридичну особу ( 0,3%).

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

          За результатами розробки квартальної звітності юридичних осіб, що займаються роздрібною торгівлею та ресторанним господарством, в Малинському районі,  загальний обсяг реалізованих ними товарів за січень-березень 2015 року становив  15290,7 тис.грн., що на 24,6% менше ніж за відповідний період 2014 року та становить 0,6% до загально обласного підсумку.    

ОПЛАТА ПРАЦІ

        Станом на 1 липня 2015 року  сума заборгованості з виплати заробітної плати працівників економічно-активних підприємств району відсутня.

ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 За  січень-травень  2015 року за користування житлом та комунальними  послугами  населенню Малинського району нараховано до сплати 1934,6 тис.грн., в тому числі за травень -  195,3 тис.грн., що на 295,0 тис.грн., менше ніж за квітень 2015 року.

Сплачено з початку року 2008,1тис.грн., впродовж травня  2015 р. населенням  сплачено 251,6тис.грн.

Рівень оплати населенням району житлово-комунальних послуг з початку року склав 103,8%, за рахунок погашення боргів попередніх періодів, за травень  2015року -  128,8%,

        Станом  на  1 червня 2015 року, борг населення району склав 395,2тис.грн., що на 56,3тис.грн. менше попереднього місяця. 

СОЦІАЛЬНА  ДОПОМОГА

Упродовж січня – червня 2015 року 1388 домогосподарств району звернулись за отриманням субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, в т. ч., за червень – 392 домогосподарства. 

За цей же період 1017 домогосподарствам району призначені субсидії для оплати житлово-комунальних послуг, в т. ч., за червень – 274 домогосподарствам.  Загальна сума призначених субсидій становить 26256 грн., в т. ч., за червень – 9660 грн.

Середній розмір призначених субсидій у червні 2015 року становить 35,3 грн.

          Отримали субсидії у червні 2015 року  1005 домогосподарств на суму 29369 грн.

        Загальна сума отриманих субсидій за січень – червень 2015 року становить 118022 грн.

Заборгованість бюджетів з виплати субсидій на кінець  звітного  місяця становила 128992 грн.

Вагомою державною допомогою на утримання житла є готівкова субсидія, яка надається домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Упродовж січня – червня 2015 року 1124 домогосподарства району звернулись за отриманням готівкових субсидій, в т. ч., за червень – 322 домогосподарства. 

 За цей же період призначено готівкових субсидій 954 домогосподарствам району, в т. ч., за червень – 227 домогосподарствам.

Середній розмір призначених готівкових субсидій у червні 2015 року становить 1204,9 грн.

Загальна сума призначених субсидій за січень – червень 2015 року становила 1239630 грн., в т. ч., за червень – 273503 грн.

Отримали готівкові субсидії за червень 2015 року 234 домогосподарства на суму 330980 грн.

          Загальна сума отриманих субсидій за січень – червень 2015 року становить 420769 грн.

Заборгованість бюджетів з виплати субсидій на кінець  звітного  місяця становила 818861 грн.        

НАСЕЛЕННЯ

           Чисельність наявного населення району  станом на 1 червня                                                                      2015 року становила  19023  особи, в тому числі в міських поселеннях –  3427 осіб  та в сільській місцевості – 15596 осіб, постійного – 19145 осіб, 3466 осіб та 15679 осіб відповідно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

        За   січень-травень   2015 року  загальне скорочення населення склало 140 осіб, для порівняння, в минулому році цей показник становив 139 осіб.

          У загальному зменшенні чисельності населення  природне скорочення становило  145 осіб, дане скорочення на 27 осіб більше минулорічного. Міграційний відбувся приріст на   5 осіб, а у відповідному періоді  минулого року - скорочення на 21 особу.

           За звітними даними впродовж січня-травня 2015 року в районі зареєстровано 80 народжень, що на 25 або (23,8%)  менше проти відповідного періоду минулого року і 225 випадків смертей, що на 2 (0,9%) більше відповідного періоду  минулого року.

          Основними причинами смертей є хвороби системи кровообігу та новоутворення, а також нещасні випадки, самогубства та інші зовнішні дії.

          За  січень-травень   2015 року в район прибуло 86 осіб і вибула – 81 особа.

                  

Начальник відділу статистики  у  Малинському районі     Л.Л. Григорчук