Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Доступ до інформації

Форма запиту на інформацію

Форма  запиту на інформацію

Розпорядник            Малинська районна державна адміністрація

інформації               (найменування розпорядника інформації)

Запитувач   _______________________________________________________

               (прізвище, ім ʼя, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

_______________________________________________________

прізвище, ім ʼя, по батькові представника організації – для юридичних осіб та

_______________________________________________________

обʼєднань громадян,  що не мають статусу юридичної особи,

_______________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

Запит на інформацію

  Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати _____________________________________

    (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу __________________________________________________

        (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу ________________________________________________

телефаксом                  ________________________________________________

за телефоном               ________________________________________________

 

______________________                                                     ________________

               (дата)                                                                        (підпис)