Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Малинська OДПІ інформує

Із 1 жовтня податкові накладні треба реєструвати протягом 15 днів

Малинська об’єднана державна податкова інспекція нагадує, що штрафи, згідно з п. 1201.1 ПКУ, не застосовуються при порушенні строків реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, складених до 1 жовтня 2015 року (п. 35 підрозділу 2 р. XX ПКУ).

Відповідно, якщо платник ПДВ не встигає протягом 15 днів зареєструвати в ЄРПН податкові накладні (розрахунки коригування до них), які складені починаючи із 1 жовтня 2015 року і підлягають наданню покупцям — платникам ПДВ, то до нього застосовують штрафні санкції згідно з п. 1201.1 ПКУ.

При цьому розмір штрафів установлено у відсотках від суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній (розрахунку коригування до неї).

Так, у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів штраф становить 10%, від 16 до 30 календарних днів — 20%, від 31 до 60 календарних днів — 30%, від 61 і більше календарних днів — 40%.

З 1 вересня 2015 року пенсії інвалідів війни не оподатковуються

Малинська об’єднана державна податкова інспекція нагадує, що з 01.09.2015 набрав чинності Закон України від 17 липня 2015 року № 653 – VІІІ, відповідно до якого пп. 164.2.19  Податкового кодексу доповнено абзацом другим такого змісту: „Положення цього підпункту не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.       

Враховуючи зазначене, з 01.09.2015 пенсії, які одержують інваліди війни з Пенсійного фонду України, не включаються до загального місячного (річного) оподаткованого доходу, тобто не оподатковуються.

НБУ знизив облікову ставку до 22%

Малинська об’єднана державна податкова інспекція повідомляє, що  Національний банк України понизив облікову ставку з 27% до 22%. Відповідне рішення було закріплене в постанові Правління Національного банку України «Про регулювання грошово-кредитного ринку» від 24.09.2015 р. № 627.

Нагадаємо: 27 серпня НБУ знизив облікову ставку із 30% до 27% (наказ від 27.08.2015 р. № 557).

Податкова соцпільга не застосовується до середнього заробітку мобілізованих

Малинська об’єднана державна податкова інспекція зазначила, що податкова соціальна пільга не може бути застосована до заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді грошового чи майнового (речового) забезпечення військовослужбовців, що виплачуються з бюджету.

Військова служба за призовом під час мобілізації на особливий період є одним із видів військової служби. А держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

Таким чином, якщо мобілізований працівник отримує зарплату (середній заробіток) та одночасно грошове чи майнове (речове) забезпечення військовослужбовця, фізична особа – підприємець, як роботодавець під час нарахування зароплати такому працівнику не має право на застосування податкової соціальної пільги.

Змінено максимальний та мінімальний розмір ЄСВ для підприємців-загальносистемників

Малинська об’єднана державна податкова інспекція нагадує, що Законом про держбюджет-2015 (зі змінами, внесеними Законом №704-VIII) прожитковий мінімум на одну працездатну особу установлений: з 1 січня 2015 року – 1218,00 гривень, з 1 вересня –1378,00 гривень.

Відповідно змінюється максимальна величина бази нарахування ЄСВ, яка повинна дорівнювати 17-ти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто:

• з 01.01.2015 по 31.08.2015 становить 20706,00 гривень (1218,00 гривень х 17),

• з 01.09.2015 – 23426,00 гривень (1378,00 гривень х 17).

Змінився також й  розмір мінімальної заробітної плати. Таким чином, у 2015 році вона становить: з 1 січня – 1218,00 гривень, з 1 вересня – 1378,00 гривень.

У зв'язку з цим змінюється також розмір мінімального страхового внеску (сума ЄСВ, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру зарплати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується зарплата).

Таким чином, розмір мінімального страхового внеску для ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, становить:

• з 01.01.2015 по 31.08.2015 - 422,65 гривень (1218,00 гривень х 34,7 %.),

• з 01.09.2015 – 478,17 гривень (1378,00 гривень х 34,7 %).

Додатково зазначено: якщо підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, не отримували доходів (прибутків) у звітному році або окремому місяці звітного року,  то вони можуть не визначати базу ЄСВ, оскільки вказаною нормою передбачено право, а не обов’язок платника.

Підприємець-єдинник звільняється від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності у разі мобілізації

Малинська об’єднана державна податкова інспекція повідомляє, що фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку, які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, визначеного Законом України від 21 жовтня 1993 року № 3543-ХІІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на весь період їх військової служби звільняються, зокрема, від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до гл. 1 розд. XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ. Це передбачено п. 25 підрозд. 10 «Інші перехідні положення» розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями.

Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації.

Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Збільшено вартісну межу віднесення матеріальних активів до основних засобів

 Малинська об’єднана державна податкова інспекція повідомляє, що внесено зміни до визначення основних засобів відповідно до підпункту 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, в результаті яких збільшено вартісну межу віднесення матеріальних активів до основних засобів з 2500 до 6000 гривень. А саме, з урахуванням змін: основні засоби – це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Нововведення запроваджено Законом України від 17 липня 2015 року № 655-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків”, який набрав чинності з 01 вересня поточного року.

Інформація щодо бенефіціарів

Малинська об’єднана державна податкова інспекція повідомляє, що 25 вересня 2015 рокузакінчується строк подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи та учасників істотної участі.

Відомості подаються керівником (або особою за дорученням) юридичних осіб, зокрема:юридичних осіб,засновниками (учасниками) яких є інші юридичні особи, ОСББ, кооперативів та садівничих товариств, бірж, кредитних спілок, юридичних осіб системи споживчої кооперації, громадських організацій та їх спілок, громадських формувань (профспілок, організацій роботодавців, тощо).

Відомості подаються шляхом заповнення реєстраційної картки форми 4 (http://ddr.minjust.gov.ua)

У разі відсутності інформації про кінцевих бенефіціарних власників картка форми 4 також подається із зазначенням відомостей про відсутність.

Про цільове використання коштів, що акумульовані сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках

Малинська об’єднана державна податкова інспекція повідомляє щодо цільового використання коштів, що акумульовані сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках при застосуванні спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість.

Кошти, перераховані платником податку зі спеціального рахунку, відкритому у банку або органі, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на основний або додатковий електронний рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, з метою збільшення реєстраційної суми, вважаються такими, що використані не на виробничі цілі, тобто використані не за цільовим призначенням, та підлягають стягненню до бюджету відповідно до пункту 123.2 статті 123 Податкового кодексу України із застосуванням відповідних штрафних санкцій.

Мінімальну зарплату та прожитковий мінімум підвищено з 1 вересня: опубліковано закон

Малинська об’єднана державна податкова інспекція повідомляє, що 20 вересня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.2015 р. № 704-VІІІ.

Даним Законом підвищено соціальні стандарти з 1 вересня 2015 року:

1) мінімальна зарплата: у місячному розмірі 1378 гривень; у погодинному розмірі 8,29 гривні;

2) прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

• дітей віком до 6 років — 1167 гривень;

• дітей віком від 6 до 18 років  — 1455 гривень;

• працездатних осіб - 1378 гривень;

• осіб, які втратили працездатність - 1074 гривні.

Нагадуємо, що роботодавці нараховують єдиний внесок на суму нарахованої зарплати за видами виплат, які включають основну й додаткову заробітну плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці.

Якщо база нарахування єдиного внеску, а саме заробітної плати, лікарняні, декретні (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати то сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки внеску, встановленої для відповідної категорії платника. Умовою застосування цієї норми є перебування найманого працівника у трудових відносинах повний календарний місяць.

Вимога про нарахування єдиного внеску виходячи з розміру мінімальної зарплати не поширюється на сумісників, працівників – інвалідів та осіб, яким надана відпустка без збереження зарплати на період проведення АТО.

Також звертаємо увагу, що фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, самі за себе за вересень поточного року розраховують та сплачують єдиний внесок, враховуючи вищезазначені зміни.