Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації інформує

Допомога на дітей одиноким матерям

 З 1 січня   поточного   року   допомога   на   дітей   одиноким   матерям; одиноким   усиновлювачам;  матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які  не  одержують  на них пенсію  в разі  втрати   годувальника або соціальну пенсію та які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою  у  загальноосвітніх,   професійно - технічних  та  вищих  навчальних закладах  I-IV  рівня  акредитації,  - до закінчення  такими  дітьми навчальних закладів, але  не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між  100 відсотками  прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в   розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
        

Станом на 01.01.2016 року прожитковий мінімум становить:
- для дітей віком до 6 років – 1167 грн.;
- для дітей віком від 6 до 18 років – 1455 грн.;
- для дітей віком від 18 до 23 років за умови навчання – 1378 грн. (в розмірі, як для працездатних осіб).
        

Середньомісячний  сукупний  дохід  сім’ї в розрахунку на одну особу визначається:

як сума доходів   всіх   членів сім’ї  за  6  місяців (липень - грудень 2015 року) поділена на 6 та на кількість членів сім’ї.


         До складу сім’ї враховуються:

- діти (в тому числі усиновлені) до 18 років, за умови навчання – до 23  років;

- чоловік  (дружина);

- жінка  та  чоловік,  які  проживають   однією  сім'єю,  не   перебувають   у    шлюбі,  але  мають  спільних дітей;  

- неодружені   повнолітні  діти,   які  визнані   інвалідами  з дитинства I та II групи  або  інвалідами  I  групи  і  проживають  разом   з  батьками   (не включаються  особи,  які  перебувають  на повному державному утриманні).


       Для визначення права на призначення допомоги до управління праці та соціального захисту населення Малинської райдержадміністрації подаються наступні документи:

  -  заява та декларація про доходи та майновий стан;
-  довідка про  проживання  дитини  з матір'ю, видана за місцем проживання сім'ї;
-  довідки про доходи  усіх членів сім’ї за період з 01.07.2015 по  31.12.2015 року (крім довідок про розмір пенсії та державних допомог).

       Важливо!

       Якщо звернення  до  управління  надійде протягом січня   березня  2016 року, право на призначення допомоги буде визначено з 1 січня 2016 року.

       Увага!     

       Особи, які  звернуться  за  призначенням   допомоги   на  дітей  одиноким матерям  вперше,  допомога  призначатиметься з місяця звернення  і доходи сім’ї визначатимуться за 6 місяців, що передує місяцю звернення.
     Особливу  увагу    звертаємо   тих   одиноких   матерів,   які   отримували допомогу   з   урахуванням    доходу   сім’ї,   тобто   розмір   допомоги   яких перевищував:

   -  350,10 грн. для дітей віком до 6 років;

   -  436,50 грн. для дітей віком від 6 до 18 років;

   -  413,40 грн. для дітей віком від 18 до 23 років      (за умови навчання таких дітей)   та   період   виплати   допомоги   припадає   на   2016 рік  звертатися за призначенням  допомоги  на   дітей   одиноким матерям з 01.01.2016 року не потрібно. Виплата  буде  продовжена  до закінчення періоду призначення на  підставі  раніше   поданих   документів   без   особистого   звернення   до управління праці та соціального захисту населення.

   Надаємо  приклади  обрахування доходу для визначення права на допомогу на дітей одиноким матерям:


Перший приклад:  

      До складу   сім’ї   входить мати   та  дитина віком 4 роки. Мати має статус одинокої  матері,  працює   та   має   заробітну плату  1500,00 грн. на місяць, відповідно дохід на 1 особу становить 750,00 грн.    Сім’я  з  01.01.2016 року  має право на отримання допомоги на дітей   одиноким   матерям,    оскільки   середньомісячний     сукупний   дохід   сім’ї  в розрахунку на  одну особу  за попередні    шість   місяців   (750,00 грн.)    не    перевищує     прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку (1167,00грн).
Розмір допомоги становить – 417,00 грн. на місяць.


Другий приклад:

         До  складу сім’ї входить мати та донька, студентка ВУЗу (19 років), яка отримує   стипендію   у   розмірі   800,00 грн.  на  місяць.  Мати   має статус одинокої матері,  працює,  отримує  заробітну  плату у  розмірі 2000,00 грн. на місяць. Сукупний дохід сім’ї на місяць становить 2800,00 грн., дохід на 1 особу – 1400,00 грн.   Оскільки    середньомісячний   сукупний дохід сім’ї в   розрахунку  на   одну   особу  за   попередні   шість    місяців  (1400,00 грн.)  перевищує прожитковий мінімум на дитину відповідного віку (1378,00грн),  права на отримання допомоги на дітей одиноким матерям з 01.01.2016 року сім’я не має.


Третій приклад:

         До складу сім’ї входить мати та дитина віком 5 років.  Мати має   статус    одинокої    матері,   не    працює,    дохід   відсутній.    До 01.01.2016р.  мати  отримувала     допомогу,   як   одинока   мати   у    збільшеному  розмірі    (з урахуванням доходу сім’ї) в розмірі 583,50грн.на місяць.   Останній  термін призначення з 01.11.2015 року по 30.04.2016 року.
Такій   сім’ї  звертатися за призначенням допомоги з 1 січня поточного року не потрібно.  Виплата  буде  продовжена до закінчення періоду призначення  (по квітень   2016 року   включно) на  підставі  раніше  поданих   документів   без   особистого   звернення   до   управління   праці   та соціального захисту населення.   Розмір   допомоги  з   01.01.2016 року – 1167,00 грн.   на місяць.

.

Відповідно до роз’яснення Міністерства соціальної політики щодо застосування пункту 7 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21,10.1995 X® 848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22,09.1997 Хе 1050, зі змінами), субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

У разі коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому приміщенні (будинку) осіб, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично у ньому проживають, на підставі рішення районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації та виконавчого органу міської, районної у місті ради або утвореної ними комісії та актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку).

Таким чином, наявність документа, що підтверджує факт непроживання осіб з числа зареєстрованих, враховується (за наявності) комісією при прийнятті рішення. Проте таким документом не обов’язково має бути один із зазначених у переліку, а може бути і інший документ, зокрема довідка сільської ради. Крім цього, такого документа може і не бути, тоді комісія приймає рішення на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства з урахуванням усіх обставин, що склалися.

Також звертаємо увагу, що довідка про оплату житлово - комунальних послуг  в  іншому житловому    приміщенні    може    стосуватися   приміщення,   яке    розташоване   в одному населеному пункті з житловим приміщенням заявника.

 

 

Законом України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку (набрав   чинності 01 липня 2015 року)   внесено    зміни   до   статті   22   Закону   України „Про об’єднання співвласників багатоквартирного - будинку”, якими передбачено що з  метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних будинках, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг визначається розмір внесків (платежів) на відповідні потреби, затверджений загальними зборами об'єднання, але не більше найвищого у відповідному населеному пункті тарифу на відповідні комунальні послуги,           встановленого відповідним державним органом, або органом місцевого самоврядування для суб’єктів господарювання.

Таким чином, врегульовано питання  надання пільг та субсидій на оплату комунальних послуг мешканням житлових будинків, у яких створено об'єднання  співвласників багатоквартирного будинку.

Управління праці та соціального захисту населення мають правові підстави для  відшкодування витрат за надані пільги і нарахування субсидій на оплату  мешканцям об’єднань співвласників багатоквартирного будинку з урахуванням зазначених положень.

Внесено зміни до статті 18 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

                                                                                                       

А саме «якщо щомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд інвалідам з дитинства підгрупи А 1 групи не досягає розміру допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років, здійснюється щомісячна доплата у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру».

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Термін надання грошової допомоги на оплату проживання для переселенців продовжили ще на 6 місяці

Так, з 24 квітня набрала чинності постанова Кабміну від 31.03.2015 №212. Документом передбачено продовження терміну виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання. Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї подає заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред’являє довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються, строк дії яких продовжено на наступний період. Також надається право на поновлення виплати грошової допомоги, якщо протягом місяця з місяця припинення її виплати уповноважений представник сім’ї повідомить орган соціального захисту населення про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати грошової допомоги сім’ї.

Актуальні питання жителів району при заповненні заяви та декларації для призначення субсидії

— Які види грошових надходжень вважаються доходами і повинні бути включені в декларацію, а які – ні? Згідно зі змінами до чинного Положення про порядок надання населенню субсидій з 1 травня цього року для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з отриманих членами домогосподарства доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб, інформацію про які зазначено у Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово). До доходів враховуватимуться: заробітна плата ( в тому числі нарахована, але не виплачена за 2014 рік - без урахування податку з доходів фізичних осіб), пенсія, допомога, стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна, земельного паю в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо.

Детальніше...