Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Запобігання корупції

Як відправити електронне звернення через офіційний веб-сайт НАЗК

Яким чином можна відправити електронне звернення через офіційний веб-сайт Національного агентства?

Для того, щоб відправити електронне звернення щодо надання роз’яснень з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, заповніть форму відправки електронного звернення.

  1. Вам буде запропоновано декілька варіантів заповнення форми електронного звернення:

за допомогою направлення сканованої копії або фотокопії;

з використанням електронно-цифрового підпису.

Детальніше...

Обмеження щодо одержання подарунків

Відповідно до частини першої статті 23 Закону особам, зазначеним  у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:  у зв’язку зі здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної  із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи. При цьому не має значення сам характер підпорядкування: безпосередній  чи опосередкований.

Детальніше...

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ: ДЕ ВІН Є І ЩО З НИМ РОБИТИ

Що ж таке конфлікт інтересів?

 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) розмежовує поняття реального та потенційного конфлікту інтересів. Згідно зі ст. 1 Закону, потенційний конфлікт інтересів – це наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Водночас, реальний конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Детальніше...

Про порушення ЗУ "Про запобігання корупції" можна повідомити за телефоном 5-11-63

Малинська районна державна адміністрація співпрацює з особами, які добровільно повідомляють про можливі факти корупційних, або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави ( частини 2, 3 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» ).

 Повідомлення  про порушення  вимог Закону можуть надати :

працівники райдержадміністрації щодо іншої особи ;

особи (громадські організації) щодо працівників райдержадміністрації.

Детальніше...

Форми та види корупції

Упродовж останніх років тема корупції в Україні набула особливої актуальності.

Найбільш поширеними формами корупції вважаються:

- хабарництво – це сплата фіксованої суми, певного відсотка від контракту або будь - якої іншої послуги, за виконання якої сплачуються кошти. Хабарі використовуються або вимагаються для того, щоб прискорити, згладити або більш прихильно провести бюрократичні процедури, або щоб уникнути «тягаря» (наприклад, сплати податків, сплати за порушення правил дорожнього руху тощо). Хабарництво буває активне та пасивне. Активне хабарництво – це коли особа сама пропонує дати хабар, для отримання певного блага, прискорення процесів тощо. Пасивним хабарництвом вважається, коли особу просять про хабар, якщо вона хоче отримати належні послуги продукти або прискорити їх отримання, отримати послуги продукти діяльності належної якості тощо.

Детальніше...